Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) стосується всієї інформації, що є на сайті, та тої, що може бути отримана від користувачів під час користування веб-сайтом, програмами та продуктами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 В цій Політиці Конфіденційності використовують наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація Сайту)» – повноцінні співробітники сайту, які діють від імені ТОВ “Профін Консалтинг”, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, їх склад, що потребує обробки, дії чи операції, що здійснюються щодо персональних даних.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано конкретної або визначеної особи (суб’єктів персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, подання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншими, що отримали доступ до персональних даних даної особи, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності інших законних передумов.

1.1.5. «Користувач сайту – особа, що має доступ до Сайту завдяки мережі Інтернет та та, що використовує веб-сайт.

1.1.6. «Файли cookies» – невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб- веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкриття сторінки відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла комп’ютерної мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та з умовами обробки персональних даних користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання веб-сайту.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може переходити за посиланнями, доступними на нашому сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що Користувач надає сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації веб-сайту з нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на веб-сайті.

3.2. Персональні дані, що дозволені до опрацювання в межах цієї Політики, конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті.

3.3. Ми захищаємо Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація веб-сайту може використовувати в наступних цілях:

4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи надсилання сповіщень, запитів, що стосуються використання сайта, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, попередньо наданих Користувачем.

4.1.5. Створення облікового запису, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише за підставами та в порядку, встановленому законодавством України.

5.3. Адміністрація сайту вживає всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.4. Адміністрація сайту разом з Користувачем здійснює всі необхідні заходи щодо попередження збитків або інших негативних наслідків, що викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Адміністрація Сайту зобов’язана:

6.1.1. Використовувати отриману інформацію виключно у цілях, вказаних в п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.1.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. і 5.3. даної Політики Конфіденційності.

6.1.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.1.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.