Медіація

Медіація – це метод вирішення спорів, який допомагає сторонам конфліктну вирішити спірну ситуацію таким чином, щоб уникнути звернення до суду та задовольнити інтереси і потреби усіх учасників конфлікту з мінімальними втратами.

На відміну від формального судового процесу під час медіації сторони доходять згоди самі за посередництвіа медітора. Медіатор не приймає рішення за них, а допомагає сформулювати найкраще компромісне рішення, що задовольнятиме інтереси усіх сторін процесу.