Послуги

В сегменті business-to-customer ми надаємо підприємствам малого та середнього бізнесу такі послуги:

 • надання консультаційних та інформаційних послуг з різних стратегічних та бізнесових питань;
 • розробка бізнес-планів та стратегії розвитку бізнесу;
 • підготовка пакету документів для подачі потенційному інвестору та/або кредитору;
 • пошук та залучення кредитів та інвестицій для розвитку бізнесу;
 • медіація з метою реструктуризації та погашення кредитів та боргів;
 • впровадження передових практик корпоративного управління, ведення управлінського обліку та управління фінансами;
 • впровадження прозорої організаційної моделі ведення бізнесу;
 • надання юридичних послуг;
 • аналіз фінансової звітності та незалежна експертиза даних, що містяться в бухгалтерській та фінансовій звітності.

В сегменті business-to-business ми надаємо банкам, страховим, фінансовим та ІТ компаніям такі послуги:

 • надання консультаційних та інформаційних послуг з різних стратегічних та бізнесових питань;
 • аналіз бізнесу та клієнтської бази, виявлення сильних та слабких сторін з метою визначення можливостей для розвитку бізнесу;
 • виявлення бізнес-потреб, трендів розвитку фінансових ринків для визначення потенційно привабливих бізнесів та продуктів;
 • впровадження нових технологій автоматизації бізнес-процесів в банківському, фінансовому та страховому бізнесі;
 • консультування ІТ компаній щодо розробки та інтеграції технологічних сервісів для продажу фінансових продуктів банками, фінансовими та страховими компаніями;
 • бізнес інтеграція продуктів та технологічних рішень для отримання синергії різних бізнесів.