Розробка стратегії

Розробка стратегії – це процес довгострокового планування діяльності компанії, метою якого є визначення цілей діяльності, напрямів розвитку, задач та інструментів реалізації затверджених довгострокових планів.

Стратегія фокусує діяльність компанії на реалізації поставлених цілей та
дозволяє досягати таких цілей швидше та ефективніше.

При розробці стратегії ми вивчаємо бізнес-середовище, чинники та ризики, що впливають на на діяльність підприємства, слабкі та сильні сторони, загрози та виклики, джерела фінансування діяльності компанії.